آقای دکتر محسن مظلوم

دکتر محسن مظلوم مدیر کل برنامه ریزی وزارت نفت

آقای دکتر محسن مظلوم

Dr. Mohsen Maslom

مدیر کل برنامه ریزی وزارت نفت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محسن مظلوم در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404 پژوهشکده دولت اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران اردیبهشت 1395