آقای دکتر محمد حسن بازیار

دکتر محمد حسن بازیار

آقای دکتر محمد حسن بازیار

Dr. Mohammad Hassan Baziar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد حسن بازیار در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهپژوهشنامه حمل و نقل

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی عملکرد سیستم پرده آب بند در مغارهای سنگی بدون پوششجهت ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری
2 بازبینی برخی روابط قطعی تخمین پتانسیل روانگرایی به وسیله داده های محلی SPT وCPT (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
3 بررسی اثر انفجار بر سازه های سطحی زیر زمینی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور
4 بررسی عددی سازه ساحلی قرارگرفته روی شمع منفرد تحت بار زلزله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
5 پهنه بندی ژئوتکنیکی لرزه ای شهر سمنان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور
6 تحلیل قابلیت اطمینان نشت سد خاکی - مطالعه موردی، سد چاه نیمه شماره 4 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
7 مطالعه اندرکنش تونل و گسلش نرمال: انالیز المان محدود و اعتبار سنجی آن با آزمایشات سانتریفیوژ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی