آقای دکتر رضا شیران

دکتر رضا شیران مشاور عالی شهردار تهران و مشاور حقوقی وزیر کشور

آقای دکتر رضا شیران

Dr. Reza Shiran

مشاور عالی شهردار تهران و مشاور حقوقی وزیر کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رضا شیران در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404 پژوهشکده دولت اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران اردیبهشت 1395