خانم دکتر زهرا بیگم حجازی زاده

دکتر زهرا بیگم حجازی زاده استاد، دانشگاه خوارزمی

خانم دکتر زهرا بیگم حجازی زاده

Dr. Zahra Beygom Hejazi Zadeh

استاد، دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر زهرا بیگم حجازی زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر زهرا بیگم حجازی زاده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی کنگره بین المللی تحولات نوین در مهندسی عمران و سازه شرکت آذر تبار ایرانیان، تهران بهمن 1395
عضو کمیته علمی – هیات داوران کنفرانس بین المللی دینامیک سازه عمران و مقاوم سازی ساختار شهری کنرسیوم نقش و طرح آنا بافت شهر، امارات- دبی اسفند 1395