آقای دکتر سعید غفارپور جهرمی

دکتر سعید غفارپور جهرمی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

آقای دکتر سعید غفارپور جهرمی

Dr. Saeed Ghaffarpour jahromi

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سعید غفارپور جهرمی در مجلات و ژورنالها

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سعید غفارپور جهرمی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران - دانشکده عمران دانشگاه شهید رجایی آذر 1393
دبیر کمیته سیاست گذاری اولین کنفرانس ملی کاربرد کامپوزیت ها در صنعت ساخت دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران اردیبهشت 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بهینه سازی ظرفیت باربری و نشست تفاضلی گروه شمع قائم با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analysis of Different Nano Imaging and Logical Relations between them (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد کامپوزیت ها در صنعت ساخت
2 اثرات توپوگرافی محلی برپاسخ لرزهای ساختگاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
3 ارزیابی تاثیر افزودنی پلی استایرن بر میرایی و مشخصات دینامیکی خاک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
4 ارزیابی فرآیند تثبیت خاک رس و خاکهای مسئله دار با مصالح سنتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
5 استفاده از آنالیز موجک در ارزیابی موج های سطحی حاصل از یک آزمایش درجا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
6 استفاده از الگوریتم ژنتیک در تخمین ظرفیت باربری دینامیکی شمع فولادی و بتنی پیش ساخته (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی
7 استفاده از تکنیک پردازش تصویر در بررسی پذیذه فرسایش خاک های رسی (دریافت مقاله) سومین همایش ونمایشگاه بین المللی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
8 استفاده از منطق فازی در ارزیابی انتشار موج در محیط متخلخل اشباع به روش عددی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
9 استفاده از نانو مواد در کاهش انرژی تراکم خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
10 الگوی تهیه و شیوه بهبود عملکرد عمل آوری بتن به روش اشباع کردن با معرفی روش و تجهیزات فنی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
11 انواع ژئوسنتیک ها و کاربرد آنها با تاکید بر عملکرد ژئوسل در مهندسی عمران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
12 carbon fiber to improve durability of asphalt mixtures (دریافت مقاله) چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران
13 Effect of Various Nanoclay on the Reological Behavior of Bitumen (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
14 Simple Methodology to Create Master Curves for Stiffness of Asphalt Mixtures (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
15 بررسی اندرکنش خاک_سازه بر قابهای خمشی بتنی تحت بار گذاری زلزله (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری
16 بررسی پاسخ ساختگاه به مولفه های چند بعدی شتاب زلزله (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
17 بررسی پاسخ ساختگاه به مولفه های چند بعدی شتاب زلسله (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
18 بررسی چرخش دورانی دیوار حایل ثقلی به روش شبه دینامیکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
19 بررسی عددی رفتار شمع تحت بارگذاری دنیامیکی زلزله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
20 بررسی عددی رفتار شمع در خاک رس تحت بار زلزله (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
21 بررسی عملکرد لرزه ای دیوار حایل وزنی تحت بار هارمونیک (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
22 بررسی عوامل مؤثر بر نشست پی های سطحی تحت بار دینامیکی به روش اتلاف انرژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
23 بررسی فرآیند تثبیت خاک رس و خاکهای مسئله دار به روش نوین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
24 بررسی مقاومت روانگرایی و پارامتر های دینامیکی دو نوع مصالح خاکی استفاده شده در سدهای خاکی بر اساس نتایج آزمایشهای ستون تشدید و سه محوری سیکلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
25 بررسی مکانیزم شکست در زمین های بهسازی شده با گروه ستون های سنگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
26 بهینه سازی ظرفیت باربری گروه شمع قائم با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) کنفرانس مصالح و سازه های نوین در علم مهندسی عمران
27 بهینه سازی نشست تفاضلی کلاهک گروه شمع قائم با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
28 پایش لغزش زمین به وسیله مشاهدات تداخل سنجی SAR (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست محیطی
29 تاثیر زاویه شمع مایل بر مشخصات دینامیکی و پاسخ لرزهایسازههای دارای شمع (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
30 تاثیر فشار آب حفرهای خاکریز بر جابه جایی لرزهای دیوار حائل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
31 تاثیر فشار همه جانبه بر مدول برشی دینامیکی خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری
32 تحکیم تک بعدی خاک های ریزدانه تحت بار دینامیکی با پریود بلند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
33 تحلیل پایداری و جابجایی لرزه ای شیروانی های خاکی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21
34 تحلیل قابلیت اطمینان دیوارهای حایل وزنی با استفاده از روش مونت کارلو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
35 تحلیل لرزه ای شیروانی های خاکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
36 تخمین جابه جایی ماندگار دیوار حایل تحت بار لرزه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
37 تعیین ظرفیت باربری جانبی شمع ها و گروه شمع ها در خاک های مسئله دار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری
38 تکنولوژی های نوین ساخت (دریافت مقاله) کنفرانس مصالح و سازه های نوین در علم مهندسی عمران
39 توزیع تنش در خاکها به روش عددی نقاط محدود (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
40 حل مسائل درمهندسی ژئوتکنیکی به روش بهینه سازی کلونی مورچگان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
41 روشهای مختلف کاهش نیروی‌ اصطکاک منفی جداره شمعها (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
42 روشهای نوین در تجزیه و تحلیل روانگرایی لرزهای خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
43 ظرفیت باربری لرزه ای شالوده های سطحی مستقر بر سنگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی
44 کاربرد ژئوفوم بعنوان مصالح نوین در دیوارهای حائل طره ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
45 کاهش پتانسیل تورم خاک های مسیله دار رسی با استفاده از نانو مواد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
46 مبانی تحلیل و طراحی دیوار حائل با استفاده از ژئوتکستایل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
47 مقایسه اثر فیلرهای متداول و نوین بر مشخصات جمعی مخلوطهای آسفالتی (دریافت مقاله) چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران
48 نقش و عملکرد فیلر بر نسبتهای حجمی و غشای قیری در مخلوط‌های آسفالتی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران