آقای دکتر محمد رضا گروسی

دکتر محمد رضا گروسی رئیس دانشگاه امام خمینی -علمی کاربردی

آقای دکتر محمد رضا گروسی

Dr. Mohammadreza Garosi

رئیس دانشگاه امام خمینی -علمی کاربردی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد رضا گروسی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه موسسه علمی کیان پژوهان، تهران اردیبهشت 1395