آقای مهندس محمد امانی پور

مهندس محمد امانی پور سرپرست ساخت مسکن مهر- واحد پرند

آقای مهندس محمد امانی پور

Mohammad Amanipour

سرپرست ساخت مسکن مهر- واحد پرند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس محمد امانی پور در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه موسسه علمی کیان پژوهان، تهران اردیبهشت 1395