آقای دکتر مسعود علویان صدر

دکتر مسعود علویان صدر معاون آموزش دانشگاه علمی کاربردی

آقای دکتر مسعود علویان صدر

Dr. Masoud Alavian sadr

معاون آموزش دانشگاه علمی کاربردی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مسعود علویان صدر در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه موسسه علمی کیان پژوهان، تهران اردیبهشت 1395