آقای مهندس محمد رضا پاکاری

مهندس محمد رضا پاکاری معاون بازرگانی شرکت مزمز

آقای مهندس محمد رضا پاکاری

Mohammadreza Pakari

معاون بازرگانی شرکت مزمز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس محمد رضا پاکاری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه موسسه علمی کیان پژوهان، تهران اردیبهشت 1395