آقای دکتر امیر خادمی راد

دکتر امیر خادمی راد مدیرعامل شرکت نسوز گستران فیدار

آقای دکتر امیر خادمی راد

Dr. Amir Khademirad

مدیرعامل شرکت نسوز گستران فیدار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر امیر خادمی راد در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه موسسه علمی کیان پژوهان، تهران اردیبهشت 1395