آقای مهندس سید صدرالله آقامیری

مهندس سید صدرالله آقامیری مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

آقای مهندس سید صدرالله آقامیری

Seyedsadrolah Aghamiri

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس سید صدرالله آقامیری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران نخستین همایش منطقه ای معماری، شهر، توسعه (چالش ها و راهکارهای مدیریت شهری) گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان، بهبهان اردیبهشت 1395