خانم دکتر شیلا بناری

دکتر شیلا بناری

خانم دکتر شیلا بناری

Dr. Shila Banari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر شیلا بناری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین علوم فیزیک و فناوری نانو در ایران انجمن افق نوین علم و فناوری، تهران اردیبهشت 1395