آقای جلال عراقی

جلال عراقی

آقای جلال عراقی

Jalal Araghi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای جلال عراقی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی، قم مرداد 1395