آقای دکتر سید فرج الله موسوی

دکتر سید فرج الله موسوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

آقای دکتر سید فرج الله موسوی

Dr. Seyedfarajolah Mousavi

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید فرج الله موسوی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کمیته اجرایی سومین جشنواره فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران خرداد 1395
رئیس کنفرانس اولین همایش ملی کارتیمی و توسعه سرمایه انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران بهمن 1395