آقای دکتر پیام تهرانی

دکتر پیام تهرانی عضو هیات علمی دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آقای دکتر پیام تهرانی

Dr. Payam Tehrani

عضو هیات علمی دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر پیام تهرانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران آبان 1395