آقای دکتر صبحی بنی اردلان

دکتر صبحی بنی اردلان استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه

آقای دکتر صبحی بنی اردلان

Dr. Sobhi Baniardalan

استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر صبحی بنی اردلان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر انجمن IEEE شاخه دانشجویی کردستان، کرمانشاه خرداد 1395