آقای دکتر سامان قاسمی فیروزآبادی

دکتر سامان قاسمی فیروزآبادی عضوء هیئت علمی دانشگاه  آیت الله حائری میبد

آقای دکتر سامان قاسمی فیروزآبادی

Dr. Saman Ghasemi Firozabadi

عضوء هیئت علمی دانشگاه آیت الله حائری میبد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سامان قاسمی فیروزآبادی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس همایش بین المللی مطالعات ایران باستان (اندیشه سیاسی، اساطیر، ادیان) دانشگاه آیت الله حائری میبد و مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، میبد آبان 1395
دبیر علمی همایش بین المللی مطالعات ایران باستان (اندیشه سیاسی، اساطیر، ادیان) دانشگاه آیت الله حائری میبد و مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، میبد آبان 1395