آقای دکتر امین رضا جمشیدی

دکتر امین رضا جمشیدی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

آقای دکتر امین رضا جمشیدی

Dr. Aminreza Jamshidi

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر امین رضا جمشیدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران دومین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران موسسه عالی سیمای دانش با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان، اهواز اردیبهشت 1395
دبیر اجرایی دومین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران موسسه عالی سیمای دانش با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان، اهواز اردیبهشت 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اللوپاتیک اویارسلام (Cyperus rotundus) بر رشد اولیه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
2 اثر حفظ گیاهی گندم بر عملکرد ذرت دانه ای در کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
3 اثر روش های مختلف خاک ورزی و استفاده از آب مغناطیس بر عملکردخیار گلخانه ای در شمال خوزستان (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 اثر سرعت دورانی روتیواتور و تردد بر کارایی مصرف آب و عملکرد محصول سیبزمینی شهرستانشوشتر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
5 اثر مدیریت بقایا و کنترل ترافیک ماشی نهای کشاورزی بر د یاکسید کربن و رطوبت خاک (دریافت مقاله) همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
6 اثرات آللوپاتیک آفتاب گردان بر مراحل رشد اولیه کلزا (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
7 اثرات روش های مختلف کاشت مکانیزه بر عملکرد گندم در شمال خوزستان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
8 ارزیابی دوزهای مصرفی علف کش سولفوسولفورون (آپیروس) با دیگر علف کش ها در محصول گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
9 ارزیابی فنی بذرکارهای کشت مکانیزه کلزا در شهرستان شوشتر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
10 ارزیابی فنی بذرکارهای کشت مکانیزه کلزا درشهرستان شوشتر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
11 افزایش بهره وری بذور با استفاده از فیلتر الکترومغناطیس (دریافت مقاله) همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
12 اهمیت الگوی کشت در جهت توسعه پایدار کشاورزی و ارائه راهکارهای مناسب برای اصلاح آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
13 بررسی اثر نوع خاکورزی و میزان بقایای گیاهی بر خواص خاک و عملکرد ذرت دانهای رقم سینگل کراس 704 در جنوب کرمان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
14 بررسی امکان سنجی بازیافت و تولید مواد با ارزش از ضایعات کشاورزی در افق1404 (دریافت مقاله) همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
15 بررسی امکان کاشت ماشینی بذر پیاز و مقایسه آن با روش دست پاش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
16 بررسی روشهای مختلف خاک ورزی و کارایی مصرف آب مغناطیس و معمولی در سیستم های نواری قطره ای خطی و نشتی برعملکرد ذرت دانه ای درشمال خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
17 بررسی سیر تولید اتانول از سبوس گندم (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی
18 بررسی فنی و اقتصادی کشت مکانیزه و دستی نیشکر در کشت و صنعت امام (ره) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
19 بررسی کابرد ماشین های خاکورزی در کاهش مصرف علف کش بر عملکرد گندم در کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
20 بررسی مهارت باغداران مرکبات در زمینه شیوههای مدیریت پایدار خاک شهرستان دزفول (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
21 بهینه سازی انرژی مصرفی روشهای مختلف خاک ورزی با مدل برنامه ریزی خطی براساس مصرف سوخت تراکتور در دو محصول گندم و ذرت خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
22 تاثیر حفاظت بقایای گیاهی غلات بر خاک با تائید بر نقش تخریبی سوزاندن در کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
23 تاثیر روش های خاکورزی ، میزان مختلف بقایای گندم و نیتروژن بر عملکرد ذرت دانه ای در خوزستان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
24 تاثیر مدیریت خاکورزی و آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای در کرمان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
25 تأثیر میزان مصرف انرژی بر بهر هوری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
26 حفظ بقایای گیاهی غلات بر خاک گامی به سوی کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
27 راهبردهایی در زمینه مدیریت منابع آب در شرایط خشکسالی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
28 ضرورت اجرای کشاورزی حفاظتی در شرایط خشکسالی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
29 طراحی سم پاش هوشمند درکشاورزی دقیق (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
30 کاربرد علف کش های کم مصرف بر کنترل علف های هرز زراعت گندم در مدیریت پایداری کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
31 لزوم استفاده از شبکه های حسگر بدون سیم برای باغبانی دقیق در ایران 1404 (دریافت مقاله) همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
32 محاسبه کارایی انرژی کلزا درشهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
33 مدیریت مصرف انرژی در کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
34 مروری بر برخی راه های کاهش جرم و جنایت (دریافت مقاله) دومین همایش نقش دانش و دانشگاهیان در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی
35 معرفی ماشین نوین نقش بند شیار، راهبردی برای افزایش بازده آبیاری زراعت های ردیفی (دریافت مقاله) دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
36 معرفی ماشین نوین نقش بند شیاری راهبردی برای افزایش بازده آبیاری زراعت های ردیفی (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
37 معرفی مناسبترین سیستم مکانیزه کشت گندم در شمال خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
38 نقش انتقال تکنولوژی درتوسعه ماشین ها یکشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی