آقای دکتر یحیی پاسدار

دکتر یحیی پاسدار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران

آقای دکتر یحیی پاسدار

Dr. Yahya Pasdar

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر یحیی پاسدار در مجلات و ژورنالها