آقای دکتر یحیی پاسدار

دکتر یحیی پاسدار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران

آقای دکتر یحیی پاسدار

Dr. Yahya Pasdar

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر یحیی پاسدار در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش پژوهش مدار در فرایند ارائه درس عملی تغذیه کاربردی (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 24، شماره: 1
2 Effect of Nutrition Education using Electronic Methods on Blood Lipids and Glucose in Type II Diabetic Patients (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم بهداشت و زندگی دوره: 1، شماره: 2
3 Fasting Consequences during Ramadan on Lipid Profile and Dietary Patterns (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه، روزه‌داری و سلامت دوره: 1، شماره: 1
4 Non-Alcoholic Fatty Liver Related to Diet and Body Composition: A Case Control Study (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم بهداشت و زندگی دوره: 2، شماره: 2
5 Prevalence of depression and its relationship with quality of life and physical activity in patients with HIV/AIDS (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم بهداشت و زندگی دوره: 3، شماره: 1
6 The Trans Fatty Acid Content of Snacks Offered in Kermanshah (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم بهداشت و زندگی دوره: 1، شماره: 1
7 Trans Fatty Acids Contents among Selected Foods in Western Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم بهداشت و زندگی دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 CROSS-SECTIONAL ASSOCIATION BETWEEN BODY COMPOSITION AND SERUM LIPID PROFILE WITH MUSCLE STRENGTH IN MEN AND WOMEN; RAVANSAR COHORT STUDY (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
2 DEVELOPMENT OF NEW EQUATION TO PREDICT RESTING ENERGY EXPENDITURE IN IRANIAN POPULATION: RESULT FROM RANCD COHORT STUDY (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
3 DIETARY FACTORS ASSOCIATED WITH METABOLIC SYNDROME COMPONENTS; RESULT FROM RAVANSAR COHORT STUDY (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
4 EFFECTS OF RAMADAN ON FOOD INTAKE, GLUCOSE HOMEOSTASIS, LIPID PROFILES AND BODY COMPOSITION (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
5 EFFECTS OF SYNBIOTIC SUPPLEMENTATION WITH EDUCATING LOW-CALORIE DIET ON METABOLIC SYNDROME IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
6 ENERGY INTAKE UNDERREPORTING AND BODY COMPOSITION IN ADULTS; RESULT FROM RANCD COHORT STUDY (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
7 EPIDEMIOLOGIC TRENDS: ANTHROPOMETRIC INDICES FROM PRIMARY TO HIGH SCHOOL IN THE WEST OF IRAN (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
8 IMPACT OF SYNBIOTIC SUPPLEMENTATION WITH EDUCATING LOW-CALORIE DIET ON GLYCAEMIA, ANTHROPOMETRIC INDICES, INFLAMMATORY BIOMARKERS AND HEPATIC ENZYMES IN INDIVIDUALS WITH METABOLIC SYNDROME (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
9 MEAT CONSUMPTION AND RISK OF METABOLIC SYNDROME IN NON- ALCOHOLIC FATTY LIVER PATIENTS (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
10 NUTRITIONAL AND LIFESTYLE DETERMINANTS OF NON-COMMUNICABLE DISEASES IN ADULTS; RESULTS FROM RANCD COHORT STUDY (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
11 PERCENTAGE OF BODY FAT AND FAT MASS INDEX AS A SCREENING TOOL FOR METABOLIC SYNDROME PREDICTION IN ADULTS; RESULTS FROM AN IRANIAN RANCD COHORT STUDY (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
12 QUANTITATIVE DETERMINATION OF FATTY ACIDS IN MEAT PRODUCTS BY GAS CHROMATOGRAPHY METHOD (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
13 RELATIVE HANDGRIP STRENGTH IS A DETERMINANT OF CARDIOVASCULAR DISEASE RISK FACTOR: RESULT FROM RAVANSAR COHORT STUDY (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
14 THE EFFECT OF CURCUMIN SUPPLEMENTATION ON METABOLIC SYNDROME; A RANDOMIZED CLINICAL TRIAL (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران