آقای دکتر اکبر برزه گر

دکتر اکبر برزه گر دانشکده بهداشت ، دانشگاه تهران علوم پزشکی ، کرمانشاه، ایران

آقای دکتر اکبر برزه گر

Dr. Akbar Barzegar

دانشکده بهداشت ، دانشگاه تهران علوم پزشکی ، کرمانشاه، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر اکبر برزه گر در مجلات و ژورنالها