آقای دکتر امید بیکی

دکتر امید بیکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران

آقای دکتر امید بیکی

Dr. Omid Beyki

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر امید بیکی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله بین المللی علوم بهداشت و زندگی