آقای مرتضی سپهری

مرتضی سپهری

آقای مرتضی سپهری

Morteza Sepehri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مرتضی سپهری در مجلات و ژورنالها