آقای دکتر سید حسن سید رضایی

دکتر سید حسن سید رضایی

آقای دکتر سید حسن سید رضایی

Dr. Seyed Hasan Seyed Rezaii

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید حسن سید رضایی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، علی آباد کتول آبان 1395