آقای مهندس جواد محبی

مهندس جواد محبی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

آقای مهندس جواد محبی

Javad Mohebi

گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس جواد محبی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کمیته علمی دومین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، قوچان اردیبهشت 1395