آقای دکتر خلیل بهرامی قصر چمی

دکتر خلیل بهرامی قصر چمی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

آقای دکتر خلیل بهرامی قصر چمی

Dr. Khalil Bahrami

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر خلیل بهرامی قصر چمی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران همایش بهزیستی معنوی، مهارتهای زندگی و سبک زندگی ایرانی اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن، بروجن تیر 1395