آقای مهندس علی اصغر اسماعیل نیا

مهندس علی اصغر اسماعیل نیا مدیر کل دفتر بازار آب دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی­ سازی  وزارت نیرو

آقای مهندس علی اصغر اسماعیل نیا

Aliasghar Esmaiilnia

مدیر کل دفتر بازار آب دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی­ سازی وزارت نیرو

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس علی اصغر اسماعیل نیا در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی اولین کنفرانس ملی اقتصاد آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ،شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت شهر آب تدبیر، تهران مرداد 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اقتصادی جایگزینی MTBE با بیواتانول تولیدی در کارخانه آسیاب تر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
2 ارزیابی اقتصادی جایگزینی MTBE با بیواتانول تولیدی در کارخانه آسیاب خشک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی