آقای دکتر پویان ادیبی

دکتر پویان ادیبی

آقای دکتر پویان ادیبی

Dr. Pouyan Adibi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ترمودینامیکی و اقتصادی فناوری تولید همزمان شامل سیکل ترکیبی مجهز به سیستم خنککن هوای ورودی و هیبرید نمکزدایی حرارتی/ غشایی (دریافت مقاله) همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب
2 پیش بینی سرعت و طول اسلاگ در کانال های افقی به روش عددی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
3 تسخیر ناپایداری اسلاگ در جریان دو فازی گاز- مایع در کانال افقی با استفاده از PFM (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
4 تعیین فرکانس اسلاگ در جریان دوفازی گاز- مایع در کانال افقی طویل به روش تجربی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
5 شبیه سازی رژیم های جریان دوفازی گاز- مایع در کانال افقی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
6 شبیه سازی عددی جریان در میکسر موتور دوسوخته کاربراتوری و ارائه راهکار جهت کاهش افت توان آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی CNG
7 کاهش دمای روغن ترانسفورماتور در اقلیم گرم و مرطوب به کمک انرژی زمین سرمایی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک