آقای دکتر شهرام مشهدی زاده

دکتر شهرام مشهدی زاده معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

آقای دکتر شهرام مشهدی زاده

Dr. Shahram Mashhadi zadeh

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر شهرام مشهدی زاده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد مرداد 1395