آقای دکتر سعید امید رستگار

دکتر سعید امید رستگار مهندسی بیوشیمی ، دانشکده شیمی، دانشگاه کردستان ، سنندج، ایران

آقای دکتر سعید امید رستگار

Dr. Saied Omid Rastegar

مهندسی بیوشیمی ، دانشکده شیمی، دانشگاه کردستان ، سنندج، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سعید امید رستگار در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوماهنامه هوزان