آقای دکتر محبوب افراسیاب

دکتر محبوب افراسیاب

آقای دکتر محبوب افراسیاب

Dr. Mahboob Afrasyab

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محبوب افراسیاب در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه اندیشمندان حقوق