آقای دکتر سجاد بی غم

دکتر سجاد بی غم Department of Mechanical and Aerospace Engineering, University of Florida, USA

آقای دکتر سجاد بی غم

Dr. Sajjad Bigham

Department of Mechanical and Aerospace Engineering, University of Florida, USA

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سجاد بی غم در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته بین الملل دومین کنفرانس بین المللی نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران -شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، تهران تیر 1397