خانم دکتر زهرا مقدم اردبیلی

دکتر زهرا مقدم اردبیلی

خانم دکتر زهرا مقدم اردبیلی

Dr. Zahra Moghadam ardabili

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر زهرا مقدم اردبیلی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی انجمن علمی روانشناسان دانشجویان ایران، تهران مهر 1395