خانم دکتر نسرین سادات اعظمی

دکتر نسرین سادات اعظمی

خانم دکتر نسرین سادات اعظمی

Dr. Nasrinsadat Azami

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر نسرین سادات اعظمی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی همایش استانی سلامت زنان دانشکده دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، علی آباد کتول تیر 1395