آقای دکتر ساسان بابایی

دکتر ساسان بابایی

آقای دکتر ساسان بابایی

Dr. Sasan Babaii

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ساسان بابایی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران خرداد 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر مالکیت سرمایه گذاران نهادی بر مدیریت سودشرکت های پذیرفته شده در بورس تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 26
2 رابطه بین تعدیل اظهارنظر حسابرس و زمان بندی افشایاطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 42
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثرات شیب زمین در تغییرات کمی جنگلهای شاخه زاد بلوط ایرانی در نیم قرن گذشته با استفاده از عکسهای هوایی و GIS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
2 بررسی تاثیر غلظت های مختلف هورمون ایندول بوتریک اسید و زمان قلمه گیری در جوانه زنی قلمه های درختچه دارویی مورد (Myrtus communis L) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
3 بررسی تاثیر فاصل از روستا در تغییرات گستر ه جنگل با استفاد ازعکس های هوایی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
4 پیش بینی ناحیهRetrograde region در یکی از مخازن گازی میعان معکوس ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
5 تغییرات سطح و تراکم جنگلهای زاگرس میانی با استفاده ازتفسیر عکسهای هوایی و بهره گیری ازGISمطالعه موردی منطقه کاکارضای استان لرستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
6 نقش جنگلها و مراتع کشور در جذب و انتشار گازهای گلخانه ای و ارائه روشهایی جهت کاهش انتشار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم