آقای دکتر حجت اله پاشا پور

دکتر حجت اله پاشا پور

آقای دکتر حجت اله پاشا پور

Dr. Hojatolah Pashapour

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حجت اله پاشا پور در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران خرداد 1395