آقای دکتر احسان ملکیان

دکتر احسان ملکیان

آقای دکتر احسان ملکیان

Dr. Ehsan Malekian

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احسان ملکیان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران دانشگاه خوارزمی و انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران، تهران آذر 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Classic Example of a Non-associative Public Key Cryptosystems (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران
2 An Adaptive Architecture For the Bit-Serial multiplication in the Galois Fields GF(2m) (دریافت مقاله) شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
3 احراز هویت مبتنی بر مشبکه (Lattice-based) در شبکه های رادیوشناختگر (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
4 معرفی سیستم رمزنگاری کلید عمومی با جبر شرکت ناپذیر و هسته Ntrū (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران