آقای پروفسور نیما امجدی

پروفسور نیما امجدی استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان

آقای پروفسور نیما امجدی

Prof. Nima Amjadi

استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور نیما امجدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه مدل سازی در مهندسی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آرایش بهینه تصادفی تولید برای شرکت های مولد با در نظر گرفتن بازار انرژی و قراردادهای دوجانبه (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 9، شماره: 24
2 ارزیابی تأثیر راه کار کنترل توان راکتیو مبتنی بر ولتاژ ترمینال ژنراتورها بر دوشاخگی LIB و حد دینامیکی پایداری ولتاژ (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 11، شماره: 33
3 ارزیابی قابلیت ضریب مشارکت ژنراتورها به منظور تعیین نوع نوسانات سیگنال کوچک سیستم قدرت با استفاده از روش های تحلیلی و پیش بینی همزمان آن ها با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 13، شماره: 42
4 بررسی تأثیر مدل های بار، پارامترهای سیستم تحریک و محدودیت توان راکتیو تولیدی ژنراتورهای سیستم قدرت در حد دینامیکی پایداری ولتاژ با استفاده از یک آنالیز ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 8، شماره: 20
5 برنامه ریزی کوتاه مدت نیروگاه های آبی و حرارتی در سیستم قدرت با در نظر گرفتن محدودیت های ایمنی سیستم و مسئله پایداری ولتاژ (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 10، شماره: 28
6 توزیع بار اقتصادی با در نظر گرفتن آلودگی در سیستم های قدرت چندناحیه ای با استفاده از الگوریتم بهینه سازی فاخته (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 12، شماره: 37
7 توزیع بهینه توان راکتیو با استفاده از الگوریتم بهینه سازی دسته ذرات (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 4، شماره: 18
8 طراحی پایدارساز فازی در سیست مهای قدرت چند ماشینه با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 12، شماره: 36
9 مروری بر انواع الگوریتم های فراکاوشی در بهینه سازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 12، شماره: 38
10 مطالعه آنالیز شاخه ای پایداری دینامیکی ولتاژ درسیستم قدرت (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 3، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Novel Fuzzy Logic Control of Proton ExchangeMembrane Fuel Cell (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود
2 پیش بینی جهش های قیمت برق با شبکه عصبی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
3 تسویه دوسویه و همزمان انرژی و رزرو در بازار برق با استفاده از روش بهینه سازی مقاوم با ضریب نفوذ بالای تولید بادی در افق زمانی روزپیش (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
4 تعیین استراتژی بهینه شرکتهای تولیدی با در نظر گرفتن عدم قطعیتفازی در پیش بینی بار شبکه (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
5 طراحی بهینه پایدارساز برای سیستم های قدرت شامل توربین های بادی با ژنراتورهای القایی دوسو تغذیه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
6 طراحی ریز شبکه ترکیبی برای تامین توان الکتریکی بارهای کوچک در مناطق روستایی و دور از شبکه ی توزیع با گراف قابل توسعه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
7 مسیله هماهنگی میان مدت آبی-حرارتی با استفاده از برنامه ریزی پویا (دریافت مقاله) کنفرانس توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
8 هماهنگی میان مدت آبی حرارتی با استفاده از برنامه ریزی پویا (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی