آقای دکتر سیدوحید احمدی‌طباطبایی

دکتر سیدوحید احمدی‌طباطبایی استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی‌کرمان

آقای دکتر سیدوحید احمدی‌طباطبایی

Dr. Seyed Vahid Ahmadi Tabataei

استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی‌کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیدوحید احمدی‌طباطبایی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهنشریه پژوهش های سلامت محور