آقای دکتر علی اسکندری‌زاده

دکتر علی اسکندری‌زاده دانشیار گروه دندان پزشکی ترمیمی دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آقای دکتر علی اسکندری‌زاده

Dr. ََAli Eskandari Zadeh

دانشیار گروه دندان پزشکی ترمیمی دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی اسکندری‌زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهنشریه پژوهش های سلامت محور