آقای دکتر عابدین ایران‌پور

دکتر عابدین ایران‌پور استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آقای دکتر عابدین ایران‌پور

Dr. Abedin Iran Pour

استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عابدین ایران‌پور در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهنشریه پژوهش های سلامت محور

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 رضایتمندی مراجعین از برنامه پزشک خانواده در شهرستان کرمان در سال 1389 (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 4، شماره: 1