آقای دکتر محمد ملکوتیان

دکتر محمد ملکوتیان استاد گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان ( مدیرمسئول و سردبیر )

آقای دکتر محمد ملکوتیان

Dr. Mohammad Malakutian

استاد گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان ( مدیرمسئول و سردبیر )

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد ملکوتیان در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی کارایی فرایند فنتون در حذف کروم ، COD و کدورت از فاضلاب صنایع آبکاری (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 86
2 بررسی عملکرد جاذب لیکای اصلاح شده TiO2/ LECA در حذف سورفاکتانت آنیونی از فاضلاب (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 11، شماره: 1
3 بررسی کارایی فرایند نانو فیلتر اسیون در حذف فلزات سنگین سرب، کادمیم، کروه شش ظرفیتی و مس از آبهای حاوی سولفات (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 93
4 حذف رنگ متیلن بلو ازمحیط های آبی به وسیله خاکستر فرار فعال شده نیروگاه زرند کرمان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 97
5 حذف فتوکاتالیستی ارتوکلروفنل از محلول های آبی با استفاده ازمخلوط خاکستر فرار اصلاح شده دی اکسید تیتانیم (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 102
6 حذف کرومات از پساب صنعتی با استفاده از نانو ذره سیلیکون (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 95
7 رفتارهای سینتیکی و کینتیکی نانوذره( SiO(2 در جذب اسید هیومیک از محیط های آبی- بررسی موردی آب سد علویان (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 3، شماره: 1
8 کارایی پوسته غلاف گیاه آکاسیاتورتیلیس به عنوان جاذب ارزان قیمت و قابل دسترس درحذف فنل (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 96
9 کارایی فرایند اکسیداسیون فنتون در حذف فنل از محلولهای آبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 79
10 مدل سازی ایزوترم و سینتیک جذف فسفات از محلولهای آبی با استفاده کلینوپتیلولایت اصلاح شده (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 80
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلودگی انگلی سبزیجات مصرفی شهر کرمان در نیمه اول سال 1386 (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
2 ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه هفت باغ-هفت آسمان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بهداشت محیط
3 ارزیابی کارایی فرایند فنتون درحذف فلزسنگین کروم، CODو کدورت از فاضلاب صنایع آبکاری (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
4 امکان سنجی کاربرد فناوری نانو درمدیریت حذف فلزات سنگین از فاضلابهای صنایع روغن گیاهی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
5 بررسی آلودگی انگلی سبزیجات سفره ای مزارع کرمان طی سالهای 84 الی 86 (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
6 بررسی آلودگی قارچی وآزمایشات شیمیایی آب استخرهای عمومی شهر کرمان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
7 بررسی آلودگی ناشی از نیترات و نیتریت درآبهای زیرزمینی و ایجاد رابطه با میزان بارندگی مناطق تحت پوشش شهرستان کرمان (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار
8 بررسی اثر جلبکهای Tetraselmis. sp , Chlorella, Chaetoceros. Sp در جذب سرب از آبهای آلوده (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
9 بررسی استفاده از لاگون اختیاری به منظور بالا بردن راندمان تصفیه خانه فاضلاب کارخانه روغن نباتی گلناز کرمان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
10 بررسی امکان استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر کرمان برای فضای سبز و کشاورزی (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
11 بررسی امکان بازیافت زبال ه های تولیدی در خوابگا ه های علوم پزشکی کرمان و اصلاح الگوی مصرف دانشجویان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
12 بررسی انواع کلی فرم در فرایند تولید یخ کارخانجات یخ سازی شهرستان کرمان در نیمه اول سال 86 (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
13 بررسی پارامترهای موثر برعملکرد فرایند الکتروفنتون درحذف رنگ و COD از فاضلاب رنگی سنتتیک (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
14 بررسی تاثیر نانو ذرات هیبریدی Tio*2/Sio*2 برروی حذف کادمیوم از فاضلاب صنعتی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
15 بررسی ترکیب شیمیایی و خواص ضد باکتریایی اسانس رزماری بر روی اشرشیاکلی و تعیین سینتیک اثرآن (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
16 بررسی تصفیه پذیری شیرابه تولیدی از پسماند جامد شهری کرمان با استفاده ازفرآیند فنتون و عوامل موثر برآن (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
17 بررسی تغییرات تراز صدا در شهرکرمان در سال 87 و مقایسه آن با سال 79 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
18 بررسی تغییرات جمعیت باکتری های هتروتروف شبکه توزیع آب شرب شهر کرمان و پهنه بندی با استفاده از GIS (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار
19 بررسی تغییرات کیفیت شیمیایی منابع آب آشامیدنی زیرزمینی شهر زرند طی سالهای 1382-1375 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
20 بررسی جذب اسیدهیومیک موجود در آب بوسیله نانوذره سیلیکون وتعیین شرایط بهینه موثربرجذب (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
21 بررسی حذف فلز سنگین نیکل از محلول های آبی با استفاده از فرآیند فنتون: تعیین شرایط بهینه حذف (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
22 بررسی راندمان استفاده از فرآیند فیلتر بیولوژیکی هوادهی شده (BAF) در بهبود کیفیت پساب خروجی از تصفیه خانه شهر قم (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
23 بررسی راندمان حذف مواد مغذی در تالاب مصنوعی زیرسطحی در مقایسه با سیستم لجن فعال(مطالعه موردی:در یزد وشیراز) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
24 بررسی روشهای دفع زباله های بیمارستانی و چگونگی دفع آن در بیمارستانهای شهر کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط
25 بررسی سیستم مدیریت پسماندهای صنعتی در شهرک صنعتی 2 خضراء کرمان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
26 بررسی عملکرد واحد فرایندی SBR در تصفیه فاضلاب صنایع لبنی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
27 بررسی غلظت فلزات سنگین( مس،کروم،کادمیم وروی) در محصول زعفران خراسان جنوبی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
28 بررسی قابلیت استفاده از فرایند الکترو کواگولاسیون با استفاده از الکترود های آلومینیمی در حذف سختی آب (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
29 بررسی کارآئی شوینده ها در جداسازی تخم انگلها از سبزیجات (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
30 بررسی کارآیی فرآیند الکتروکواگولاسیون با استفاده از الکترودهای میله ای آهنی در حذف سختی از آب شرب (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
31 بررسی کارای خاکستر چوب در حذف کادمیم از فاضلاب صنایع تولید رنگ ( بینالود کرمان ) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
32 بررسی کارایی تصفیه خانه فاضلاب زندان کرمان در حذف کیست تک یاخته و تخم کرمها (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
33 بررسی کارایی توف آتشفشانی در حذف کبالت از فاضلاب صنایع تولید رنگ (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
34 بررسی کارایی رآکتورهای ناپیوسته متوالی بیوفیلمی هوازی و بی‌هوازی(SBBR ,ASBBR) در تصفیه فاضلاب منطقه مسکونی جزیره لاوان (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
35 بررسی کارایی سختی گیری افزایش یافته در حذف رنگ از آب ها (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
36 بررسی کارایی سیستم های تصفیه فاضلاب کشتارگاههای شهر کرمان (دریافت مقاله) سومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
37 بررسی کیفیت آب رودخانه گلزار شهرستان بردسیر براساس شاخص NSFWQI (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
38 بررسی کیفیت نان تولیدی و وضعیت بهداشتی نانوائیهای شهر رفسنجان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
39 بررسی مدیریت پسماندهای صنعتی (عناصر موظف) در شهرک صنعتی رفسنجان درسال 91-90 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
40 بررسی میزان آئروسلهای باکتریایی در هوای تصفیه خانه فاضلالاب شهر کرمان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
41 بررسی میزان آلودگی صوتی شهر کرمان در سال 81 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
42 بررسی میزان جیوه موجود در تن ماهی های عرضه شده در فروشگاه های مواد غذایی در ایران (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
43 بررسی میزان حذف نیکل با استفاده از نانو دندریمر پلی آمیدوآمین نسل 4 PAMAM G4 از محلولهای آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
44 بررسی میزان سرب درکاهو مصرفی شهرکرمان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
45 بررسی میزان غلظت بور و روند تغییرات آن در اب های زیرزمینی دشت انار طی سالهای 82 تا نیمه دوم سال 85 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
46 بررسی میزان نیترات و نیتریت در منابع آب آشامیدنی شهرستان بردسیر در سال 1388 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
47 بررسی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس شهر کرمان در سال 86 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
48 بررسی وضعیت بهداشتی کودکان بمی بعد از زلزله (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه
49 بهینه سازی فرآیند فیلتر بیولوژیکی هوادهی شده (BAF) با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) در بهبود کیفیت پساب خروجی از تصفیه خانه شهر قم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
50 تخمین متوسط میزان دریافتی روزانه صدای شغلی کارگران در مشاغل پر صدای کارخانه سیمان کرمان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
51 تصفیه شیرابه جایگاه دفن بهداشتی مواد زاید جامد شهری با فرایند انعقاد الکتریکی (دریافت مقاله) همایش ملی آب پاک
52 تصفیه فاضلاب کشتارگاه صنعتی شهر کرمان با روش انعقاد الکتریکی با استفاده از الکترود های آهنی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
53 تعیین کیفیت آب آشامیدنی روستاهای خانمکان کوهبنان، میمند شهربابک و وامقآباد کوهپایه از توابع استان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
54 تعیین میزان فلزات سنگین جیوه، کادمیوم، سرب، کروم، کبالت دررب گوجه فرنگی عرضه شده در شهر کرمان درسال 1390 (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
55 تولید الکتریسیته از طریق تصفیه فاضلاب شبیه سازی شده صنایع غذایی با استفاده از سلول سوخت میکروبی دو محفظه ای با استفاده از غشای نافیون (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
56 تولید الکتریسیته از طریق تصفیه فاضلاب شبیه سازی شده صنایع غذایی با استفاده از سلول سوخت میکروبی دو محفظه ای با استفاده از غشای نافیون و بدون واسطه و کاتالیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک
57 حذف آمونیوم از محلولهای آبی با استفاده ازجاذب پومیس درشرایط استاتیک و دینامیک و پارامترهای موثر بر آن (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
58 حذف اسید هیومیک بااستفاده از اکسید اسیون فتوکالیتیکی و تاثیر کاتیون های و برکارایی حذف (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
59 حذف سرب و کادمیوم از فاضلاب صنایع رنگ با استفاده از لیکا (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
60 حذف فسفات از محلول های آبی با استفاده از خاک کلینوپتیلولایت اصلاح شده با دترجنت های کاتیونی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
61 حذف نیتزات از آب با روش انعقادولخته سازی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
62 دزیمتری سنگهای ساختمانی(گرانیت، مرمریت، آهکی و چینی) عرضه شده در شهر کرمان از نظر تابش پرتو گاما در سال 1392 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
63 روش شناسی اندازه گیری ذرات رسوب شونده در مناطق کویری ؛ مطالعه موردی شهر کرمان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
64 طراحی حوضچه ته نشینی بدون استفاده از میکسر، برای حذف کدورت آب رودخانه روستای وامق آباد کوهپایه کرمان (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی
65 طرح سیستم تصفیه تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب صنایع چوب و کاغذ مازندران (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی بهداشت محیط
66 کارایی پومیس در حذف فلوراید از محلول های آبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
67 کارایی راکتور ناپیوسته متوالی بیوفیلمی بی‌هوازی در کاهش مواد مغذی، بار آلی و تعداد کلیفرم فاضلاب منطقه مسکونی جزیره لاوان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
68 کارایی فزایند اکسیداسیون فنتون در حذف فنل از محلول های آبی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
69 کیفیت نان تولیدی در نانوائیهای شهر جیرفت (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
70 کیفیت نان تولیدی و وضعیت بهداشتی نانوایی شهر کرمان (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
71 مطالعه اثرنوع حلال و خشک نمودن زیست توده بر استخراج لیپید از میکروجلبک نانوکلروپسیس اوکولاتا جهت تولید بیودیزل (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
72 مطالعه بهبود قابلیت تجزیه پذیری شیرابه با روش الکتروکواگولاسیون (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
73 مقایسه پلی آلومینیوم کلراید سیلیکاته شده و فرایند الکتروکوگولاسیون در حذف مواد آلی طبیعی آب شرب (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
74 مقایسه کارایی فرایند فتوکاتالیستی با نانو ذرات سیلیکا (2*SiO ) و زیرکونیا (ZrO*2) در حذف نیکل دو ظرفیتی از محلولهای آبی و تعیین شرایط بهینه حذف (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
75 میزان و پراکنش آب های نامتعارف خروجی از محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز کویر لوت در استان کرمان (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران