آقای دکتر خدایار عشوندی

دکتر خدایار عشوندی استادیار ، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی همدان ، همدان، ایران

آقای دکتر خدایار عشوندی

Dr. khodayar oshvandi

استادیار ، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی همدان ، همدان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر خدایار عشوندی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر آموزش بالینی دانشجویان پرستاری به شیوه کاوشگری بر مهارت بکارگیری فرآیند پرستاری (دریافت مقاله) مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان دوره: 21، شماره: 1
2 بررسی تاثیر آموزش به شیوه گروه کوچک بر میزان الکترولیتهای سرم در بیماران همودیالیزی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان دوره: 18، شماره: 2
3 بررسی تاثیر به کارگیری استراتژی ارتباطیTeach Back بر ارتقاء ابعاد نگرشی بیماران دیابتی نوع 2 (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری دیابت زابل دوره: 4، شماره: 4
4 بررسی تاثیر ملاقات برنام هریزی شده بر شاخص های فیزیولوژیک بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان دوره: 20، شماره: 3
5 بررسی تاثیرآموزش مادران باردار مبتلا به پره اکلامپسی بر سلامت نوزاد آنها:یک مطالعه کارآزمایی بالینی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان دوره: 22، شماره: 4
6 بررسی عوارض انتقال خون در بیماران مبتلا به تالاسمی بیمارستانهای آموزشی شهر همدان (دریافت مقاله) مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان دوره: 17، شماره: 1
7 تاثیر مداخله مبتنی بر توانمند سازی خانواده محور برشدت تهدید درک شده در مراقبین بیماران مبتلا به سکته مغزی: یک مطالعه نیمه تجربی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان دوره: 22، شماره: 3
8 تاثیرانجام تمرینات جسمانی حین دیالیز برپیشگیری ازآنمی دربیماران همودیالیزی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان دوره: 23، شماره: 4
9 تاثیرتدابیرپرستاری برکیفیت خواب بیماران بستری دربخشهای مراقبت ویژه قلبی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان دوره: 22، شماره: 1
10 مقایسه تاثیردوروش ساکشن بازوبسته بردیس ریتمی های قلبی بیماران تحت تهویه مکانیکی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان دوره: 21، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاثیر آموزش ویدیویی بر راحتی و رضایتمندی بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی قلب فرشچیان در سال 1395-1396 (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور