آقای دکتر روزبه شفقت

دکتر روزبه شفقت دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

آقای دکتر روزبه شفقت

Dr. Rozbeh Shafaghat

دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر روزبه شفقت در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کمیته علمی دومین همایش ملی موتوهای درونسوز دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - انجمن علمی موتور ایران، بابل بهمن 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تغییرات ضرایب هیدرودینامیکی بر اثر تغییر پارامترهای موثر در پروانه نیمه مغروق با استفاده از دادههای تجربی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی شناورهای تندرو
2 ارزیابی سامانه های تولید برق از امواج دریا و انتخاب بهینه برای دریای مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
3 ارزیابی قابلیتهای تحلیلهای دو بعدی به منظور کالیبراسیون مشخصه های عملکردی استخر موج (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
4 ارزیابی مشخصههای عملکردی در تبدیل یکنیروگاه تکهدفه به دوهدفه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک
5 ارزیابی مقایسه ای پارامترهای موثر بر مشخصه های عملکردی یک موتور اشتعال تراکمی همگن (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
6 ارزیابی مقایسه ای پارامترهای موثر بر مشخصه های عملکردی یک موتور اشتعال تراکمی همگن (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
7 ارزیابی مقایسه ای جهت انتخاب بهترین روش برای تولید برق از زباله در استانهای شمال کشور (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
8 الگوریتم طراحی تونل آب سطح آزاد به منظور تست پروانههای نیمه مغروق؛نمونه ای مطالعاتی تونل آب دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
9 انتخاب هندسه مناسب در موج شکن ها برای نصب توربین بادی شناور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک
10 بررسی اثر تزریق هوا بر آلایندهها در سیستم منیفولد خروجی در استارت سرد موتور با نرم افزار chemkin (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
11 بررسی اثرات رطوبت نسبی هوای ورودی و تغییر هندسه کانال بر کارایی و مدیریت آب پیل سوختی با غشای عبور دهنده پروتون (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک
12 بررسی تأثیر افزودن استپ بر شناور تندرو با در نظر گرفتن شبکه دینامیکی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
13 بررسی تجربی اثر نیروی ژیروسکوپ در پایداری توربینهای بادی شناور نمونه اسپار (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
14 بررسی زمان مناسب برای تخلیه در پیلهای سوختی پلیمری انتها بسته کاتد (دریافت مقاله) سومینن کنفرانس سالانه انرژی پاک
15 بررسی عددی اثر گرفتگی جریان خون بر افت فشار بدلیل بیماری تصلب شرائن (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
16 بررسی عددی تاثیر پارامترهای عملکردی و تغییر هندسه کانال جریان گازی بر کارایی و مدیریت آب مدل دوبعدی کاتد پیل سوختی با غشای عبوردهنده پروتون (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
17 بررسی عددی و آزمایشگاهی تاثیر گرفتگی واقعی بر پیدایش بیماری های عروقی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
18 بررسی مشخصات فنی و ترمو- اقتصادی تولید همزمان آب و برق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک
19 پیش بینی ارتفاع مناسب استپ به منظور بهبود عملکردشناورتندرو درطول ناحیه ی هوادهی ثابت (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
20 تاثیر عملیات شکل‌دهی شدید بر خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیم 7075 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
21 تحلیل جریان سوپر کاویتاسیون دو بعدی به وسیله ی روش المان مرزی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
22 تعیین تجربی نرخ آزادسازی انرژی و زمان شروع احتراق در یک موتور دیزل (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
23 تعیین فشار و مومنتوم وارد بر یک سامانه مبدل انرژی موج با حرکت رول اجباری به کمک روش المان مرزی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
24 تعیین موقعیت تعادل شناور تندروی کوگار با استفاده از میان یابی نتایج بدست آمده از تحلیل عددی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
25 توسعه الگوریتم طراحی پروانه نیمه مغروق (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
26 شبیه سازی احتراق گاز طبیعی در یک موتور اشتعال تراکمی همگن با در نظر گرفتن سینتیک شیمیایی مفصل (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی شناورهای تندرو
27 شبیه سازی امواج غیرخطی در استخر موج عددی به کمک روش المان مرزی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
28 شبیه سازی دوبعدی جریان دوفاز در لایه ی انتقال متخلخل سلول الکترولایزر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
29 شبیه سازی دینامیکی پیل سوختی غشا تبادل پروتون (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک
30 شبیه سازی عددی احتراق HCCI با سوخت ترکیبی دی متیل اتر/ متان جهت بررسی تاثیر پارامترهای عملکردی بر احتراق و آلایندگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
31 شبیهسازی هیدرودینامیکی شناور پلنینگ با هدف بررسی تاثیرات افزودن استپ (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی شناورهای تندرو
32 طراحی مفهومی یک سامانه ی آزمایشگاهی تولید برق از امواج دریای مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
33 طراحی یک توربین باد کوچک عمود محور به کمک روش مومنتوم و محاسبه نرخ سرعت نوک پره بهینه در سرعت نامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
34 کاهش مصرف انرژی در ایستگاه های پمپاژ با استفاده از کنترل کننده های دور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
35 گزینش مناسب ترین جنس ها و پوشش ها برای صفحات دوقطبی با نگرش مقایسه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
36 مدل سازی استاتیکی الکترولایزرغشای تبادل پروتونی فشار بالا برای تولید هیدروژن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
37 مدلسازی عددی مانوردایروی شناورتندرو کوگارباکمک نرم افزار ANSYS_CFX (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
38 مطالعه تجربی عددی استخر موج سه بعدی به منظور اعتبار سنجی روش عددی و بررسی پارامتریک (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
39 مطالعهی الگوبرداری جهت انتخاب صندلی ارگونومیگ مناسب برای شناورهای تندرو (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو
40 مقایسه نتایج آزمایشگاهی و نظری تولید امواج سطحی توسط موجساز فلپ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست