آقای پروفسور حمید رحمت

پروفسور حمید رحمت رئیس انجمن مغز و اعصاب ایران ، تهران، ایران

آقای پروفسور حمید رحمت

Prof. Hamid Rahmat

رئیس انجمن مغز و اعصاب ایران ، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور حمید رحمت در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمجله جراحی مغز و اعصاب ایران