آقای دکتر کاظم عباسیون

دکتر کاظم عباسیون معاونت انجمن جراحان ایران ، تهران، ایران

آقای دکتر کاظم عباسیون

Dr. Kazem Abbassioun

معاونت انجمن جراحان ایران ، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر کاظم عباسیون در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرمجله جراحی مغز و اعصاب ایران