آقای دکتر عباس امیر جمشیدی

دکتر عباس امیر جمشیدی استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه بیمارستان سینا علوم پزشکی تهران (TUMS) ، تهران، ایران

آقای دکتر عباس امیر جمشیدی

Dr. Abbas Amirjamshidi

استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه بیمارستان سینا علوم پزشکی تهران (TUMS) ، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عباس امیر جمشیدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله جراحی مغز و اعصاب ایران