آقای دکتر ابوطالب سعادتی شامیر

دکتر ابوطالب سعادتی شامیر

آقای دکتر ابوطالب سعادتی شامیر

Dr. Aboutaleb Seadatee Shamir

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ابوطالب سعادتی شامیر در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Minnesota Multiphasic Personality Inventory Score in relapsed and non-relapsed addicted person (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم تربیتی وکاربردی دوره: 1، شماره: 3
2 Self-directed skills enhancement through cognitive skills training (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم تربیتی وکاربردی دوره: 1، شماره: 5
3 Self-directing skills, metacognitive beliefs, learning styles and exam anxiety in state high school students (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم تربیتی وکاربردی دوره: 1، شماره: 7
4 Validating emotional self-disclosure questionnaire on Iranian students (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم تربیتی وکاربردی دوره: 1، شماره: 7
5 بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی با شکست عاطفی دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان‌شناسی بالینی و مشاوره دوره: 6، شماره: 1
6 پیش بینی مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه بر اساس خودکار آمدی و هوش معنوی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 48
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی آموزش مهارت های جرات ورزی بر پرخاشگری دختران مقطع متوسطه دوم شهرستان بجنورد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
2 راهکارهای شناسایی و تقویت هوش و استعداد (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت توانمندسازی و استعداد