آقای دانیار جاویدی

دانیار جاویدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

آقای دانیار جاویدی

Danyar javidi

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دانیار جاویدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله بین المللی علوم تربیتی وکاربردی