آقای محمود مهرمحمدی

محمود مهرمحمدی دانشگاه تربیت مدرس

آقای محمود مهرمحمدی

Mahmoud Mehrmohamadi

دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محمود مهرمحمدی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 از پرسش های متخیلانه تا آفرینش های خلاقانه (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 4، شماره: 2
2 بررسی سازواری مدعای نظریه های رقیب برنامه درسی برای تربیت شهروند دمکراتیک باتکیه بر روایتی شوآبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 7
3 تبیین مفروضات هستی شناسی رئالیسم انتقادی باسکار و دلالت های آن بر پژوهش میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 6، شماره: 3
4 تبیین مفهوم تقوا از منظر انسان شناختی با تاملی در آیات قرآن و دلالت های آن در پرورش تقوا (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 7، شماره: 1
5 تبیین و نقد آموزش ارزش های اخلاقی در طرح پایدیا (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 2، شماره: 2
6 تبیین و نقد مبانی فلسفی مفهوم یادگیری در طرح پایدیا (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 3، شماره: 1
7 تحلیل تطبیقی بنیادهای معرفت شناختی اقدام پژوهی از منظر فلسفه انتقادی و تفسیری (دریافت مقاله) دو فصلنامه تأملات فلسفی دوره: 6، شماره: 16
8 سواد سلامت و تربیت معلم: صدای معلمان و دانشجو معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 14، شماره: 1
9 صلاحیت های مورد نیاز مدرسان آموزش و یادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 4، شماره: 3
10 کثرت روش شناسی پژوهش: افول پوزیتیویسم یا مرگ حقیقت (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 2، شماره: 1
11 ماهیت دانش تدریس و دانش معلمان: مقایسه دیدگاه شولمن و فنسترماخر (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 5، شماره: 1
12 مبانی و ویژگی های یک الگوی تدریس برای انواع دانش روش کاری (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 7، شماره: 20
13 نظرورزی درباره برنامه درسی دبیرستان: گرایش عمومی ، تخصصی یا همگرایی در چارچوب تخصص گرایی نرم (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 1، شماره: 1
14 نقد طبقه بندی های موجود از رویکردهای تربیت دینی و ارایه یک طبقه بندی مفهومی جدید (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 3، شماره: 1
15 واکاوی و تبیین نیازهای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی اعضای هییت علمی دانشگاه فرهنگیان در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در حوزه فرهنگ (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 21، شماره: 46
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازاندیشی مفهوم و مدلول انقلاب آموزشی در عصر اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) سومین همایش برنامه درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات
2 بازبینی روایت جهانی شدن و بومی ماندن برنامه ی درسی ازمنظر اشکال بازنمایی دانش (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
3 بازشناسی مفهوم و تبیین جایگاه تخیل در برنامه های درسی و آموزش با تأکید بر دوره ابتدائی (دریافت مقاله) همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی
4 بررسی بدفهمی های مشترک بین معلمان و دانش آموزان در مفاهیم علوم دور ابتدایی بااستفاد از شیوه ترسیم توام با متن(نمونه موردی مفهوم رشد گیا ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تربیت معلم
5 پرسشگری در اسلام: در جستجوی نظریه ای برای تربیت (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
6 تاثیر رویکرد روایی و ساخت هویت فردی و حرفه معلمی: با تاکید بر تجارب زیسته دکتر غلامحسین شکوهی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی
7 داستان های ریاضی، ابزاری برای بهبود یادگیری دانش آموزان سوم ابتدایی (دریافت مقاله) همایش کشوری آموزش ریاضی در ابتدایی
8 روایت نگاری ابزار تامل و بالندگی حرفه ای « مطالعه ای کیفی در زمینه تجربه روایت نگاری دانشجو معلمان در درس کارورزی» (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تربیت معلم
9 شناسایی نیاز های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان استان اصفهانو نقش آن در تربیت فرهنگی دانشجو - معلمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تربیت معلم
10 مدیریت هم زمان مدارج تمرکز زدایی در نظام برنامه ریزی درسی (دریافت مقاله) همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی
11 مطالعه تطبیقی - تحلیل محتوای کتاب های درسی تعلیمات اجتماعی بود که ابتدا روی کشورهای ایران و پاکستان بر اساس هوش های چندگانه گاردنر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی