آقای دکتر رسول کشتکار

دکتر رسول کشتکار معاون اداری- مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

آقای دکتر رسول کشتکار

Dr. Rasoul keshtkar

معاون اداری- مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رسول کشتکار در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت آبان 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تأثیر محدودیت تأمین مالی بر رابطه بین سرمایه در گردش و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
2 بررسی تأثیر محدودیت تأمین مالی بر رابطه بین سرمایه درگردش و ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش ملی نوآوری مالی و توسعه مالی
3 بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران واقع در استان فارس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
4 بررسی سودآوری استراتژی معکوس با استفاده از معیار ارزش در معرض ریسک در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
5 بررسی سودآوری استراتژیهای شتاب با استفاده ازمعیارارزش در معرض ریسک در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
6 بررسی سودآوری استراتژیهای شتاب و معکوس با استفاده ازمعیارارزش در معرض ریسک در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
7 تحلیلعوامل تولید بر ریسک محصول باغداران پسته کار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
8 چالشها و راهکارهای نظام بانکی در حمایت از تولید ملی و مدیریت تحریم ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
9 رابطه بین حاکمیت شرکتی با عملکرد مالی درشرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران واقع در استان فارس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
10 مدیریت سرمایه در گردش، نقدینگی و محدودیت های مالی و ارزش شرکت ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران
11 نقش واسطه ای سرمایه فکری در رابطه بین درک رابطه حاکمیت شرکتی با عملکرد مالی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز